Hemels Huwelijk

Wat een titel: een ‘Hemels Huwelijk’, kan dat wel? We leven toch in deze gebroken wereld en we zien in onze eigen relatie en de relaties om ons heen, dat het alles behalve ‘Hemels’ is?
Het grootste gebod dat God ons geeft is: ‘Heb lief!’ God boven alles en de naaste als jezelf. Als we dat allemaal doen, dan is een stukje van Gods Koninkrijk te zien hier op aarde, in onze romantische relatie en gezin.

Hoe ziet dat er dan uit, Gods Koninkrijk hier in jouw relatie of gezin? De bijbel zegt daar mooie dingen over. In Lucas 17:21 zegt Jezus: ‘En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.’
Het griekse woord kracht is ‘dunamis’, en voor toen dit opgeschreven is geldt: ‘Als een Griek het had over de dunamis van iets of iemand, bedoelde hij het vermogen, de kracht die iemand of iets in zich had om iets te doen’.
Dunamis-kracht is dezelfde kracht die Jezus uit de dood deed opstaan en naar de hemel liet gaan. Het is de kracht van de Heilige Geest die in jou is.

Dat maakt het gelijk een heel stuk eenvoudiger voor ons. We hoeven en kunnen het niet alleen, de ander liefhebben als onszelf. Daar hebben we de Liefde en Kracht van de Heilige Geest bij nodig. En met die hulpbron is alles mogelijk voor je relatie en is er altijd een manier voor verbetering! Hoe mooi is dat!
Maar dan moeten we wel luisteren naar de Heilige Geest in ons. Hij geeft je de gaven van de Geest: wijsheid, kennis, profetie, geloof etc. En zo groeit de vrucht van de Heilige Geest in je zoals: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, zelfbeheersing.

Wil jij leren hoe je de hulp van de Heilige Geest kunt inzetten en gebruiken in je relatie en gezin? Wil je meer en meer groeien naar hoe jouw relatie en gezin bedoeld is? Wil je beter leren luisteren naar Gods stem en je partner? Wil je oefenen in het opbouwen, troosten en bemoedigen van elkaar? Wil je leren spreken over ‘leven en overvloed’ voor je partner en relatie? Volg dan onze workshop over ‘Hemels Huwelijk’ en de 3-delige cursus die daaraan gekoppeld is als online training.

Workshop/Seminar: Luister naar Gods stem voor je partner en relatie

Cursus deel 1: Luister naar de Heilige Geest en elkaar
Cursus deel 2: Spreek leven en overvloed uit over je partner en jullie relatie
Cursus deel 3: Dealen met bolwerken en conflicten oplossen met behulp van de Heilige Geest’.
Bonus: ‘Als het kookpunt is bereikt’ en ‘het zegenen van elkaar

Wil je meer weten mail dan naar: linda@stichtinglevendeliefde.nl