Ouder/ volwassen kind

Of je nu 22, 42, 62 of 72 bent, welke ouder wil geen breuken met hun volwassen kind helen en welk volwassen kind wil niet begrepen en geaccepteerd worden in hun eigen autonome leven?

We leven in een tijd vol van veranderingen, onrust, nieuwe omstandigheden.

We weten vaak niet goed, hoe we met elkaar moeten omgaan. Volwassen kinderen en hun ouders blijven altijd een gezin/familie. Rollen veranderen voortdurend, en met deze verschuivingen zijn momenten van stress en spanning onvermijdelijk.

EFT, (Emotial Focused Therapie) maakt duidelijk dat we vaak iets anders laten zien in ons gedrag en woorden, dan wat we eigenlijk bedoelen en wat we nodig hebben en verlangen in de relatie met onze (pleeg-, bonus-, schoon-) ouders en volwassen kinderen.

Je krijg inzicht hoe je behoefte aan verbinding opnieuw kunt vormgeven en laten zien. Om beter aan te sluiten bij elk van de fases waarmee je als gezin/familie wordt geconfronteerd.

Wil jij je relatie met je ouder(s) of je volwassen kind herstellen, of wil je een verbetering in jullie relatie? Neem dan vrijblijvend contact op. We starten met een individueel gesprek Waarin jij jouw verhaal vertelt. Dan maken we samen een plan voor verbetering en herstel.  Als jouw ouder of kind verandering in je houding merkt en ervaart, komt er vaak een opening om de ander uit te nodigen voor gesprek. Of er is misschien eerst iets anders nodig. Dat gaan we onderzoeken.

Mail: linda@stichtinglevendeliefde.nl en maak een vrijblijvende online kennismakingsafspraak.