top of page

Stichting Levende Liefde

Burchtpromenade 44

3452MH Vleuterweide

kvk-nr: 58257020

Algemene voorwaarden Stichting Levende Liefde

Definities van de woorden ik, jij en diensten.

In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Gerjo en Linda Pasman, eigenaar van Stichting Levende Liefde. De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Stichting Levende Liefde.

Diensten staat voor de diensten die wij aanbieden zoals coaching, training, workshops, lezingen etc.

DEFINITIES

Definities van de woorden ik, jij en diensten.

In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Gerjo en Linda Pasman, eigenaar van Stichting Levende Liefde. De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Stichting Levende Liefde.

Diensten staat voor de diensten die wij aanbieden zoals coaching, training, workshops, lezingen etc.

OFFERTES EN PRIJSAANVRAAG

Je bent ten alle tijden vrij een kosteloze offerte of prijsaanvraag op te vragen voor onze diensten. Aanvraag verplicht tot niets, dat wil zeggen dat je geen dienst hoeft af te nemen naar aanleiding van een offerte.

Een offerte wordt binnen 3 werkdagen toegestuurd, tenzij Stichting Levende Liefde gesloten is.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt.

OVEREENKOMST

Na een kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op onze expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs.

LOOP EN BEËINDIGING TRAJECT

We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Wij verplichten ons tot maximale inspanning. Dat verwachten wij ook van jou. We maken globaal een inschatting van de duur van het traject. Mocht dit gaandeweg korter of langer duren, dan wordt dit op tijd helder.

Is het doel behaald, dan is het traject rond. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. Ook kunnen in sommige gevallen eenmalige sessies worden afgesproken.

Zien we in de samenwerking dat het proces niet meer klopt dan bespreken we dat met je en kunnen we besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

NIET VERSCHIJNEN OP EEN AFSPRAAK

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan berekenen we kosten. Je betaalt dan het uurtarief

BETALING

Facturering vindt plaats na afloop van de sessie of  door vooruitbetaling van 5 of 10 sessies. Door vooruitbetaling geniet je van een korting.

Je betaalt binnen de aangeduide termijn. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met ons op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan berichten we je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde,  factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laten we het verder over aan een incassobureau.

Je bent het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd. Er mag in termijnen worden betaald. Hierover betaal je geen extra kosten.

AUTEURSRECHT

Het door ons aangeleverde materiaal is door ons geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

PRIVÉ

Wat inhoudelijk tijdens het traject gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder ons beroepsgeheim. Het kan zijn dat wij een vraag over een traject wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

Zien wij in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreken we dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

KLACHTEN

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouwen we erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator.

Specifieke voorwaarden rond coaching en training

bottom of page